masculin franchise

A Franchise fogalma

A franchise polgári jogi szerződéssel létesített vállalkozási forma, amelyet jogilag és pénzügyileg független vállalkozók hoznak létre olymódon, hogy az egyik fél (franchisor/rendszergazda, franchise- átadó) engedélyezi kereskedelmi névből, ill. védjegyből, ill. márkanévből, ill. know-how-ból álló, egymással egységes üzleti rendszert alkotó szellemi alkotásainak és más vagyoni értékű jogainak korlátozott ideig tartó használatát ellenőrzési és utasítási jogainak fenntartása mellett, továbbá a jogviszony fennállása alatt folyamatos, a másik fél továbbképzésére is kiterjedő kereskedelmi, technikai támogatást nyújt, amiért a saját tulajdonú üzletet szerződésszerűen működtető másik fél (franchisee, franchise-átvevő) díjat fizet. (Forrás: Fuglinszky Á., ELTE ÁJK Polgári Jogi Tud. Dk., 2001)

A MASCULIN koncepció

A MASCULIN 2006 év őszétől van jelen Magyarországon. A cég egyedülállóan pregnáns arculata, szokatlanul magas minőségű szolgáltatásai és szalonkialakításai, páratlan profizmusa és kétségkívül hiánypótló tevékenysége a hazai szépségipari piacon, mára erőteljes, széles körben ismert luxus brand-é tette a MASCULIN-t, és nem csak a tehetős férfiak körében.
Az elmúlt egy év intenzív marketingtevékenysége immáron beérni látszik, a cég stabilan figyelemre méltó eredményeket produkál. A 2007 év márciusában Budapesten megnyílt Férfi kozmetikai szalon több mint 1000 regisztrált férfi vendége a konkrét bizonyíték arra, hogy a koncepciónak van létjogosultsága. És mert meg akarja őrizni mai monopolnak mondható helyzetét, vezető szerepét a piac ezen szegmensében, a MASCULIN körültekintő terjeszkedésbe fog.
2008 év szeptemberétől a MASCULIN koncepció franchise rendszer- gazdaként megkezdi komplex rendszerének értékesítését leendő, limitált számú franchise-átvevői részére.

Amit a ‘Franchisor’ biztosit
Egy újszerű és eredeti koncepció működési szisztémáját, a know-how-t, a brand hírnevét.

 • A MASCULIN név, logó, szlogen és a hozzá tartozó grafikai elemek korlátlan használatát.
 • Nyomtatványok grafikai alapjainak korlátlan használatát.
 • A MASCULIN website használatának jogát.
 • A MASCULIN admin és szalon program adaptációjának jogát.
 • A szalon külső és belső terének kialakításában segítségnyújtás: design tervek, anyagok kiválasztása, beszállítók, kivitelezők, stb.
 • A Team kiválasztásában aktív részvétel, a Team felkészítése: csapat tréningek, továbbképzések, sales oktatás.
 • Team munkaöltözékének meghatározása, beszerzésében segítségnyújtás.
 • A szalon Szolgáltatásainak meghatározása, az elektro-kozmetikai gépek, berendezések beszerzésében segítségnyújtás.
 • Az árak és akciók közös kialakítása.
  Közös PR tevékenység, hirdetések, stb.

Amit a ‘Franchise-átvevő’ vállal

A MASCULIN brand presztízsének megőrzése és építése.

A MASCULIN brand presztízsének megőrzése és építése.

 • A franchisor referenciaszalonjának mintájára, szalonját kizárólag minőségi anyagokból, a franchisor által kidelegált belsőépítész tanácsait betartva alakítja ki.
 • A franchise szerződés aláírásával, az átvevő, JP Gaultier és Phytomer referenciaszalonná is válik, ezen beszállító partnerek előírásait és kizárólagosságát betartja.
 • Hirdetéseit és nyomtatványait kizárólag a brand arculati elemeinek használatával készíti el és azokat minden esetben egyezteti a franchisorral.
 • Szolgáltatásaiban és üzletpolitikájában, a franchisor szalonjának mintájára, mindig a legmagasabb minőséget képviseli és nyújtja.

A MASCULIN franchise jog örökre szól, ellenértéke 25.000 Euro / 9 millió forint.

További költségek, havi/éves jutalék nincs.

További információk: franchise@masculin.hu

Shopping Cart